Giới Thiệu

Triết lý kinh doanh

   

TẦM NHÌN:
Trở thành tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, nơi cung cấp và kết nối các cơ hội sáng tạo trong việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào cuộc sống.

SỨ MẠNG:
Chúng tôi tự hào đóng góp vào sự thành công của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm kỹ thuật cao, các giải pháp tích hợp công nghệ mới và dịch vụ tuyệt hảo.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

 - Hoài bão:    Chúng tôi luôn khát vọng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua thúc đẩy và hỗ trợ việc áp dụng những công nghệ mới vào cuộc sống.
 - Đổi mới:    Chúng tôi nỗ lực, bền bỉ, không ngơi nghỉ trong việc học hỏi, đổi mới, sáng tạo và đi đầu trong mọi hoạt động.
 - Chuyên nghiệp:   Chúng tôi thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp, đúng chất lượng cam kết và với tinh thần trách nhiệm cao.
 - Đồng đội:    Chúng tôi luôn tin tưởng, tôn trọng, hợp tác và phối hợp với đồng nghiệp, qua đó bổ sung kiến thức kỹ năng cho nhau, giúp nhau cùng phát triển.
 - Thành công:   Chúng tôi luôn gắn liền sự phát triển của công ty với sự thành công và thỏa mãn của khách hàng, đối tác, các cổ đông và sự thành đạt của mỗi thành viên công ty.

NĂNG LỰC CỐT LÕI:
1. Năng lực dịch vụ khách hàng: Thiết lập và duy trì mối quan hệ gần gũi, tin cậy với khách hàng, qua đó thấu hiểu nhu cầu và xu hướng phát triển để tư vấn cho khách hàng những giải pháp phù hợp nhất

2. Năng lực phát triển giải pháp tích hợp: Am hiểu qui trình công nghệ và nắm bắt những tiến bộ mới nhất trong khoa học và công nghệ để từ đó đề xuất và triển khai thành công các giải pháp tiên tiến, sáng tạo, có hiệu suất cao cho khách hàng.

3. Năng lực hợp tác và phối hợp: Khai thác và phát huy tốt thế mạnh của từng cá nhân, đơn vị trong toàn tập đoàn, đồng thời phối hợp tốt với các đối tác để tạo ra sự đoàn kết hợp lực trong từng đơn vị thành viên cũng như trong toàn tập đoàn.

4. Năng lực triển khai và quản lý dự án: Phát huy hiệu quả các kỹ năng, nguồn lực của từng thành viên trong tập đoàn để triển khai thành công và đúng hạn các dự án phức tạp, qui mô lớn, có tính sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

5. Năng lực học tập, đổi mới và sáng tạo: Thường xuyên, liên tục học tập, chia sẻ và tích lũy kiến thức cùng những kinh nghiệm chuyên ngành để tạo ra những sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động và trong các giải pháp cung cấp cho khách hàng