Nâng cao tính chính xác của quá trình pha trộn với cảm biến CORIOLIS

Cảm biến Coriolis đo trực tiếp lưu tốc khối lượng với độ chính xác cao và không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của môi trường đo. Do vậy, nó được khuyên dùng để nâng cao tính chính xác của quá trình pha trộn hỗn hợp các chất lỏng trong ngành công nghiệp hóa chất và công nghệ thực phẩm-đồ uống.

Mạng PROFIBUS DP

Profibus là một chuẩn thông tin công nghiệp mở phù hợp với nhiều ứng dụng tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghiệp. Profibus có 3 Communication Profiles: FMS (Fieldbus Message Specification) thường được sử dụng cho Bus hệ thống ở cấp điều khiển giám sát; DP (Distributed Peryphery) sử dụng để kết nối thiết bị điều khiển với các ngoại vi phân tán; PA (Process Automation) là sự mở rộng của DP sử dụng trong môi trường chống cháy, nổ.