Cpu-221-Ac/dc/relay
Tên SP CPU 221 AC/DC/RELAY
Mã SP 6ES7211-0BA23-0XB0

Mô Tả Sản Phẩm

SIMATIC S7-200, CPU 221
COMPACT UNIT, AC POWER SUPPLY
6 DI DC/4 DO RELAY
4 KB CODE/2 KB DATA,