Cpu-221-Dc/dc/dc
Tên SP CPU 221 DC/DC/DC
Mã SP 6ES7211-0AA23-0XB0

Mô Tả Sản Phẩm

SIMATIC S7-200, CPU 221
COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY
6 DI DC/4 DO DC,
4 KB CODE/2 KB DATA,