Logo-24Rc
Tên SP LOGO! 24RC
Mã SP 6ED1052-1HB00-0BA6

Mô Tả Sản Phẩm

LOGO! 24RC,LOGIC MODULE,DISPLAY
PU/I/O: 24V UC/24V UC/RELAY,
8 DI/4 DO; MEM. 200 BLOCKS,
EXPANDABLE WITH EXTRA MODULES
24V AC/DC