Logo-Am2-Aq
Tên SP LOGO! AM2 AQ
Mã SP 6ED1055-1MM00-0BA1

Mô Tả Sản Phẩm

LOGO! AM2 AQ EXPAN. MODULE,
PU: DC 24V, 0/4-20MA
2AQ, 0-10V