Logo-Am2-Rtd
Tên SP LOGO! AM2 RTD
Mã SP 6ED1055-1MD00-0BA1

Mô Tả Sản Phẩm

LOGO! AM2  RTD EXPAN. MODULE,
PU: DC 12/24V,
2AI, -50 ... +200 DEGR/C
PT100/1000