Logo-Dm16-24
Tên SP LOGO! DM16 24
Mã SP 6ED1055-1CB10-0BA0

Mô Tả Sản Phẩm

LOGO! DM16 24,  EXP. MODULE
PU/I/O: 24V DC/24V DC/TRANS.,
8 DI/8 DO, 4TE