Logo-Dm8-24R
Tên SP LOGO! DM8 24R
Mã SP 6ED1055-1HB00-0BA0

Mô Tả Sản Phẩm

LOGO! DM8 24R EXPANSION MODULE,
PU/I/O: 24V/24V/RELAY, 2TE
4 DI/4 DO,  AC/DC/NPN INPUT